Serwis pogodowy Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego

Baza Danych Meteorologicznych

W udostępnionej przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr Bazie Danych Meteorologicznych znajdują się dane gromadzone na dwóch stacjach pomiarowych. Pierwsza z nich to Obserwatorium Meteorologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, działające na wrocławskim Biskupinie nieprzerwanie od 1946 roku. Druga to Karkonoska Stacja Meteorologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego, działająca na Szrenicy w latach 1960 - 2002.

Udostępnione zasoby zawierają podstawowe dane meteorologiczne (dane terminowe oraz dobowe). Seria danych wrocławskich obejmuje okres ponad 75 lat - od lutego 1946 do chwili obecnej, seria danych ze Szrenicy obejmuje 40-lecie 1960 - 2000.

Ponadto, w ramach Bazy Danych udostępniono w formie map wyniki modelowania warunków meteorologicznych w wieloleciu 1981 - 2010 dla obszaru Polski. Modelowanie przeprowadzono przy pomocy modelu WRF (Weather Research and Forecast Model), w ramach Projektu UMO-2011/03/B/ST10/06226.

W ramach Bazy dostępne są następujące moduły dostępu do danych:

Moduł Pogoda on-line - prezentuje bieżące dane meteorologiczne z Obserwatorium Meteorologicznego UWr na wrocławskim Biskupinie. Prezentowane są dane aktualne w formie liczbowej oraz wykresy przebiegu prezentowanych parametrów za ostatnie 7 dób; dla wybranych parametrów prezentowane są również 72-godzinne prognozy, aktualizowane co 12 godzin. Prognozy obliczane są z pomocą modelu WRF wersji 3.4.1, z rozdzielczością 4km x 4km. Prognozy przygotowywane są dla celów naukowych w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr, przez zespół w składzie: Maciej Kryza i Małgorzata Werner. Obliczenia na potrzeby prognoz wykonywane są przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Grant nr. 170.

Moduł „Biuletyny” - zawiera miesięczne biuletyny meteorologiczne w formacie pdf dla stacji Wrocław - Biskupin oraz Szrenica. Biuletyny zawierają dane terminowe oraz dobowe dla następujących parametrów meteorologicznych ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, temperatura i wilgotność powietrza, suma opadu, usłonecznienie, parowanie; dla stacji Wrocław - Biskupin dodatkowo dobowe charakterystyki stężeń pyłu zawieszonego oraz wartości wskaźnika biometeorologicznego UTCI. Ponadto biuletyny zawierają również charakterystyki miesięczne podstawowych parametrów meteorologicznych na tle danych wieloletnich oraz wykresy ilustrujące przebieg wybranych parametrów w danym miesiącu.

Moduł eksportu danych (może tutaj po prostu moduł danych meteorologicznych) - umożliwia wyświetlenie oraz pobranie udostępnionych w Biuletynach danych terminowych oraz dobowych w formie elektronicznej (pliki csv).

Moduł mapowy - prezentuje wyniki modelowania podstawowych parametrów meteorologicznych dla obszaru całej Polski; są one udostępnione są w formie map geotif, prezentujących rozkład przestrzenny średniej miesięcznej temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza, sumy opadów atmosferycznych oraz prędkości wiatru. Rozdzielczość przestrzenna danych wynosi 5x5 km.