Serwis pogodowy Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego

Pogoda on-line

Opisy prezentowanych wielkości znajdują się na dole strony.
Czas pomiaru: 2022-08-10 07:18:00 UTC
1014.9
P [hPa]
1.1
V [m/s]
NNE
a [deg]
20.1
T [°C]
29
T+5 [°C]
10.26
Td [°C]
53.1
U [%]
0
Ri [mm/h]
---
Typ opadu
20
Widz. [km]
509
It [W/m2]
55.7
Id [W/m2]
7.3
PM2.5 [µg/m3]
37
PM10 [µg/m3]
Prezentowane dane meteorologiczne pochodzą z Obserwatorium Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego
Prognozy obliczane są z pomocą modelu WRF wersji 3.4.1, z rozdzielczością 4km x 4km. Prognozy przygotowywane są dla celów naukowych w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr, przez zespół w składzie: Maciej Kryza i Małgorzata Werner.
Obliczenia na potrzeby prognoz wykonywane są przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe, Grant nr. 170.
Wizualizacja danych prowadzona jest w oparciu o bibliotekę c3.js.

Opis mierzonych parametrów

P – ciśnienie atmosferyczne na poziomie stacji
V – prędkość wiatru na wysokości 17 m nad gruntem
α – kierunek wiatru wg skali 16-stopniowej, na wysokości 17 m nad gruntem
T – temperatura powietrza 2 m nad gruntem
T+5 – temperatura powietrza przy gruncie (wysokość pomiaru 5 cm nad powierzchnią gruntu)
Td – temperatura punktu rosy
U – wilgotność względna powietrza
Ri – momentowa intensywność opadu
Typ opadu – typ opadu wg klas: d. – deszc; mż. – mżawka; gr. – grad; śn. – śnieg; mż.+d. – mżawka z deszczem; d.+śn. – deszcz ze śniegiem, kr. – krupa; śn.z. – śnieg ziarnisty; typ opadu rozpoznawany automatycznie
Widz. – widzialność podczas opadu (pomiar automatyczny, określający ograniczenie widzialności poziomej podczas trwania opadu, zakres 0 – 20 km)
It – promieniowanie całkowite
Id – promieniowanie rozproszone
PM10 – stężenie pyłu zawieszonego frakcji poniżej 10 µm
PM2.5 – stężenie pyłu zawieszonego frakcji poniżej 2,5 µm
O3 – stężenie ozonu troposferycznego

Lokalizacja stacji

Obserwatorium Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery, Wrocław-Biskupin
ul. Kosiby 8, 51-621, Wrocław
szerokość geograficzna: 51°06’19,0” N
długość geograficzna: 17°05’20,0” E
wysokość nad poziom morza: 116.3 m